Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

3η Γιορτή Κορινθιακής Σταφίδας στις Αρχαίες Κλεωνές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                    Κόρινθος, 21.08.14

Το Σάββατο 23 Αυγούστου και από ώρα 8:30 μμ, στις Αρχαίες Κλεωνές, στην 3η Γιορτή Κορινθιακής Σταφίδας, ο πάντα φιλόξενος  Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
 ο ¨ΦΩΚΑΣ" επιμελήθηκε μία ξεχωριστή γιορτή.

 

Μία γιορτή που κάθε χρόνο αποπνέει περηφάνια, ελπίδα και πίστη για τον τόπο και το μέλλον μας.

Θα  παρουσιασθούν μοναδικά προϊόντα βασισμένα στην Κορινθιακή Σταφίδα, ενώ ο Αγιωργίτικος Οίνος θα τιμά με την παρουσία του την εκδήλωση.

Δρώμενα και εκθέματα θα δώσουν νοητικό βάθος στην καλοκαιρινή μουσική βραδιά.

Πηγή έμπνευσης ο αρχέγονος Κορινθιακός πλούτος της μαύρης σταφίδας.

Καλώς να ορίσετε στον αυθεντικό τόπο παραγωγής του!

Διαβάστε περισσότερα... "3η Γιορτή Κορινθιακής Σταφίδας στις Αρχαίες Κλεωνές"

109 άτομα προσλαμβάνει το Ορυχείο Μεγαλόπολης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εννέα (109) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, με σύμβαση εργασίας 8μηνη, για τις θέσεις που ακολουθούν

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4 άτομα
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 56 άτομα
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 15 άτομα
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10 άτομα
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 άτομα
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ 1 άτομο
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 2 άτομα
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 18 άτομα
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 1 άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δ.Λ.Κ.Μ 222 00 Μεγαλόπολη, Τηλ: 27910 25045 FAX :27910 24564 www.dei.gr
ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής, κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση


Πηγή: kafeneio-megalopolis.gr
Διαβάστε περισσότερα... "109 άτομα προσλαμβάνει το Ορυχείο Μεγαλόπολης"

22 και 23 Αυγούστου πανηγύρι στη Φαλαισία (Μπούρα)

 Φαλαισιώτικο  -  Μπουραίϊκο  Πανηγύρι
με  χορευτικά   συγκροτήματα
χορό  και  γλέντι  με  παραδοσιακή  ορχήστρα
φαγητά  και  ποτά,
καθώς  και  σπιτικά  καλούδια  από  τις  γυναίκες  του  χωριού

Το  χωριό  Φαλαισία  - Μπούρα  σας  περιμένει  και  φέτος
Παρασκευή  22   και  Σάββατο  23  Αυγούστου  2014


 
 Δείτε  και  στο  facebook:
https://www.facebook.com/sullogosfalaisias
Διαβάστε περισσότερα... "22 και 23 Αυγούστου πανηγύρι στη Φαλαισία (Μπούρα)"

Έως 26 Αυγούστου οι αιτήσεις για 2 θέσεις (2μηνα) στον ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης

Τ.Θ. 3230, 222 00 Μεγαλόπολη, Τηλ.: 27910 25158-9
Fax : 27910 25160,
www.dei.gr
ΔΕΘ/Κλάδος
ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Πληροφορίες :Μ. Παναγιωτοπούλου
panagiotopoulou@dei.com.gr


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΕΡΓΑΤΩΝ )

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β ́ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου
ανειδίκευτου προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια)
,
δύο (2) ατόμων ,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω
θέσεις , να υποβάλουν από 18 .08 .14 μέχρι 26.08.14 
και ώρα 08: 00 έως 13:00
στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β,
την ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται
από την Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν τα
δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης :
1.Εντοπιότητα
.
2.Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3.Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος,
αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας
του υποψηφίου κ.λ.π.)
.
4.Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
5.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι, οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες του Δ/Ο Τομέα και θα
απασχοληθούν αποκλειστικά
ένα (1) άτομο σε καθήκοντα τραπεζοκόμου στο εστιατόριο του Σταθμού
και ένα (1) άτομο στην καθαριότητα και την υγιεινή των χώρων του Σταθμού.

Λ. Λαμπρόπουλος
Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Μεγ/λης Β
Διαβάστε περισσότερα... "Έως 26 Αυγούστου οι αιτήσεις για 2 θέσεις (2μηνα) στον ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης"

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Καλύβι στο Κοκάνι = μεζονέτα στο Κολονάκι;

Καλύβι στο Κοκάνι = μεζονέτα στο Κολονάκι;


Επιστολή Σκαντζού Νικολάου του Ηλία συνταξιούχου κατοίκου Κορακοβουνίου Κυνουρίας
Προς: τον Υπουργό Οικονομίας και συμπατριώτη Γκίκα Χαρδούβελη

Κύριε Υπουργέ και αγαπητέ Συμπατριώτη

Είστε Υπουργός Οικονομίας και είμαι ένας απλός πολίτης. Έχουμε όμως κάτι κοινό.
Κατάγεστε από από την Κυνουρία όπως και εγώ. Εσείς από μικρό  παραλιακό χωριό  τα Πούληθρα, εγώ από έναν ορεινό  αγροτοκτηνοτροφικό συνοικισμό το Κοκάνι, αποτελούμενο από 8 καλύβες.


Εγώ γνωρίζω τα Πούληθρα και τα έχω επισκεφθεί. Εσείς κύριε Υπουργέ πιθανότατα δεν γνωρίζετε το Κοκάνι.

Και πώς να το γνωρίζετε άλλωστε αφού είναι στη μέση του πουθενά και τι δουλειά μπορεί να είχατε για  να πάτε εκεί.


Δεν θα σας κατηγορήσω που πιθανότατα να μην το γνωρίζετε, αλλά και πώς θα μπορούσα άλλωστε.
Το Kοκάνι κύριε Υπουργέ κάποτε ήταν " ζωντανό ",τηρουμένων των αναλογιών, αφού το κατοικούσαν 8 αγροτοκτηνοτρόφοι με τις οικογένειές τους, τα κοπάδια τους και τα σταροχώραφά τους ( ο θεός να τα κάνει).

Είχαν κτίσει τα σπίτια τους (καλύβια) ,τα περισσότερα  με ξερότοιχους, που σημαίνει με σκέτη πέτρα και χωρίς ίχνος λάσπης δηλαδή.


Σήμερα δεν κατοικεί κανείς εκεί. Οι παλαιοί έχουν πεθάνει και από τα παιδιά τους οι περισσότεροι  είναι πλέον γέροι συνταξιούχοι και ζουν με μία σύνταξη πείνας του ΟΓΑ.

Εκεί γεννήθηκα και εγώ κύριε Υπουργέ, εκεί μεγάλωσα σε πολύ φτωχικές συνθήκες. Σε μία μικρή καλύβα 20 τετραγωνικών, με φωτισμό το λυχνάρι,  και θέρμανση τη φωτιά στο φωτογώνι όπως το λέγαμε. Ο ύπνος; Στρωματσάδα !
Για να πήγαινα στο σχολείο μαζί με τα άλλα παιδιά του συνοικισμού, έπρεπε κάθε μέρα (χιόνιζε ή έβρεχε) να διανύσουμε με τα πόδια μία απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων.
Παλιές εποχές ,με πρωινό και απογευματινό σχολείο και  ένα ξεροκόμματο ψωμί για μεσημεριανό.
Πέρασαν τα χρόνια και κάποια στιγμή ο 95χρονος πατέρας μου (μακαρίτης πλέον) πριν μου  μεταβιβάσει την καλύβα, μου ζήτησε να  βάλω ηλεκτρικό ρεύμα, με το επιχείρημα  ότι η δαπάνη ήταν πολύ μικρή. Και πράγματι έτσι ήταν. Η μικρή δαπάνη ήταν όμως και μία παγίδα, μία φάκα θα έλεγα ( όπως απεδείχθη εκ των υστέρων) με τυρί, την οποία τότε δεν είδαμε, γιατί δεν φαινόταν.


 Είδαμε μόνο το τυρί και "τσιμπήσαμε".

 Εγώ  βέβαια είχα τις αντιρρήσεις μου (και δικαιολογημένα) αφού πλέον η καλύβα ήταν ακατοίκητη και μισορημαγμένη και τι νόημα θα είχε (έλεγα,),να ήταν.......ηλεκτροφωτισμένη' αφού δεν επρόκειτο να κατοικίσει κανείς εκεί.
Μου είχε δε κάνει τότε μεγάλη κατάπληξη για το πως η ΔΕΗ αποφάσισε τόσο εύκολα, να δαπανήσει και να "φυτέψει" σειρά από κολώνες με γραμμές μεταφοράς ρεύματος για να φτάσει μέχρι το απομεμακρυσμένο Κοκάνι που είχε 8 καλύβες ακατοίκητες, όλες κι' όλες, για  τις οποίες βεβαίως δεν γνώριζε και πόσοι από τους ιδιοκτήτες θα αποφάσιζαν τελικά, να συνδέσουν με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 Να γίνουν συνδρομητές της δηλαδή  και να εισπράττει και έσοδα.


Σημειώστε ότι από τις 8 καλύβες εντέλει μόνο 2 συνδέθηκαν και ηλεκτροφωτίστηκαν.
Εν πάση περιπτώσει για να μην  χαλάσω το χατίρι του πατέρα μου ( υπερήλικας γαρ), συναίνεσα και συνέδεσα την καλύβα με ρεύμα.
Και όταν λέμε σύνδεση μη φανταστείτε τίποτε σπουδαίο!  3 λάμπες των 40 wat ( 2 μέσα 1 έξω) και 1 πρίζα !!
Όπως ήταν φυσικό ξεκίνησαν να έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ οι οποίοι αφού δεν υπήρχε κατανάλωση περιείχαν μόνο το πάγιο.

Περιείχαν βέβαια και Δημοτικά τέλη και Δημοτικό φόρο,  κρατήσεις υπέρ ΕΡΤ καθώς και μία κράτηση  της οποίας το όνομα δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι πήγαινε υπέρ των Τελωνειακών σε αντικατάσταση των ΔΕΤΕ που έπαιρναν παλαιότερα από το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο ανήκουν ,και τους τα έκοψαν μεν, αλλά συνέχισαν να τους τα δίνουν μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Φόρτωσαν δηλαδή  το βάρος στους καταναλωτές της. !! Αυτό λίγοι τον γνωρίζουν.
Εξωφρενικό !! Μία ετοιμόρροπη καλύβα στο Κοκάνι πλήρωνε τους τελωνειακούς του..... Πειραιά και των άλλων λιμανιών της Ελλάδος, ενώ οι κάτοικοί της δεν είχαν δεί ποτέ τους  θάλασσα !!


Περιττό να πούμε ότι ο τοπικός Δήμος(χιλιόμετρα μακριά) που εισέπραττε τα ανταποδοτικά τέλη όχι μόνο δεν είχε ανταποδώσει ποτέ και τίποτε, αλλά δεν ήξερε και κατά πού έπεφτε το Κοκάνι.

Σημειώστε κύριε υπουργέ ότι η χαρά του φωτισμού της καλύβας στο Κοκάνι κράτησε μόλις πέντε λεπτά, για μία και μοναδική φορά όταν ο ιδιοκτήτης έστριψε τον διακόπτη για να δει άν είχε πάει το ρεύμα όταν το συνέδεσαν.
 Ας είναι.
Όλα τα παραπάνω κύριε Υπουργέ  ήταν σχετικά υποφερτά για την καλύβα στο Κοκάνι και τον ιδιοκτήτη της, μέχρι τη στιγμή που ο προκάτοχός σας Στουρνάρας κάλεσε την καλύβα και τον  ιδιοκτήτη  να πληρώνει" λέει " και....... ΕΤΗΔΗΕ.!! Ήτοι:  500 Ευρώ το χρόνο παρακαλώ !!


Θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι με 500 Ευρώ αγοράζεις πέντε τέτοιες καλύβες. Βεβαίως δεν υπάρχουν ηλίθιοι την σήμερον ημέρα να τις αγοράσουν, την στιγμή που πουλιούνται παλάτια σε εξευτελιστικές τιμές  και κανείς δεν τα αγοράζει.

Συγχωρέστεμε για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω αλλά δεν είναι δική μου. Το παλιό ΕΤΗΔΗΕ, που σήμερα το λέτε ΕΝΦΙΑ, ο Λαός το λέει ΧΑΡΑΤΣΙ. Χρησιμοποιεί δηλαδή  την Τούρκικη λέξη και δικαίως ,αφού μόνον Τούρκος θα τολμούσε να βάλει ΧΑΡΑΤΣΙ, στην ετοιμόρροπη καλύβα των 20 τετραγωνικών στο Κοκάνι.


Το λυπηρό ήταν ότι ο Χαρατζής, δυστυχώς δεν ήταν Τούρκος, ήταν Έλληνας και άκουγε στο όνομα Στουρνάρας.
Η καλύβα πλήρωσε υποχρεωτικά τον πρώτο χρόνο το χαράτσι, αφού δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αλλά ως τόσο, έκοψε το ρεύμα και περίμενε.

Και τώρα που ήρθατε εσείς κύριε Υπουργέ σε αντικατάσταση του Στουρνάρα τι λέτε στην καλύβα απ'το Κοκάνι και στον ιδιοκτήτη της;
Τους λέτε συνέχισε να πληρώνεις και ας μην έχεις ρεύμα. Σκάσε και πλήρωνε δηλαδή.
 Γιατί;
Μάλλον  επειδή   είχε την "τύχη" εκεί στην ερημιά που βρίσκεται να φωτιστεί για μόλις 5 λεπτά με ηλεκτρικό φως κάποια στιγμή. Είναι αυτός λόγος κύριε Υπουργέ για να πληρώνει 500 ευρώ το χρόνο, χαράτσι;
Επί ποίας αντικειμενικής αξίας υπολογίζετε το χαράτσι ;


 Απ'όσο γνωρίζω δεν έχει πουληθεί ποτέ καλύβα στο Κοκάνι για να έχετε συγκριτικά στοιχεία.
Τελικά, τι αξία μπορούν να έχουν οι 500 πέτρες από τις οποίες αποτελείται και τα 100 κεραμίδια;
Εκτός και υπολογίζετε ότι τα δύο μικρά παράθυρα και η μία πόρτα που έχει, είναι τα στοιχεία εκείνα που δίνουν υψηλή αντικειμενική "αξία" στην καλύβα.

Για να μην σας κουράσω άλλο κύριε Υπουργέ θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι σαν ιδιοκτήτης αδυνατώ να ανταποκριθώ και να πληρώσω το χαράτσι γιατί πλέον δεν έχω. Και δεν έχω, διότι την σύνταξη μου, το μοναδικό μου έσοδο( με το κόψε-κόψε) μού την καταντήσατε ποσό ελεημοσύνης ή και φιλοδώρημα.
Από το να πληρώσω, προτιμώ να επιβιώσω !


Κατά συνέπειαν σας λέω αυτό: ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ
Θα μου πείτε τι μένει;
Μένουν δύο τινά. Το πρώτο είναι να μεταβιβάσω στο Υπουργείο σας την "βίλα μου" και στην περίπτωση που δεν τη θέλετε, θα ακολουθήσει υποχρεωτικά το δεύτερο.
 Ποιό είναι αυτό;
  Μα να της βάλω φουρνέλο ή να την κάψω κύριε Υπουργέ.

 Και θα το κάνω, παρ'όλο που όταν την κοιτάζω μετράω επάνω της,  τους κόπους και τα βάσανα των γονέων μου,αλλά και τις ατελείωτες παιδικές μου αναμνήσεις.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifΑναμένω οδηγίες σας
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
και με τιμή
Νικόλαος Η. Σκαντζός
Διαβάστε περισσότερα... "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: Καλύβι στο Κοκάνι = μεζονέτα στο Κολονάκι;"

Συνελήφθη ένας (1) αλλοδαπός που επιχείρησε να ταξιδέψει για Γερμανία με πλαστά έγγραφα, μέσω του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας

Συνελήφθη, προχθές (20.8.2014) το μεσημέρι, στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, ένας (1) 21χρονος αλλοδαπός υπήκοος Συρίας, για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση της Νομοθεσίας για τους Αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων του ανωτέρω αλλοδαπού, ο οποίος είχε σκοπό να ταξιδέψει με πτήση για τη Γερμανία, διαπίστωσαν ότι τα ταξιδιωτικά του έγγραφα ήταν προφανώς πλαστά.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα (1) Δελτίο Ταυτότητας Αρχών Ιταλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Διαβάστε περισσότερα... "Συνελήφθη ένας (1) αλλοδαπός που επιχείρησε να ταξιδέψει για Γερμανία με πλαστά έγγραφα, μέσω του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας"

Οι νέες διαδικασίες που ολοκληρώνονται μέσω ΚΕΠ – Τι προβλέπει ΚΥΑ για 32 περιπτώσεις (ΦΕΚ)


Στις 32 ανέρχονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν κυρίως τις  άδειες οδήγησης και τη μεταβίβαση οχημάτων και, πλέον, με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, θα διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

Οι διαδικασίες, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ είναι οι εξής:

Α. άδειες οδήγησης

1. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α.

2. Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β.

3. Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96.

4. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ.

5. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Nέες διαδικασίες που ολοκληρώνονται μέσω ΚΕΠ

6. Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

7. Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.

8. Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας).

9. Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.

10. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική.

11. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

12. Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης

13. Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.

14. Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

15. Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Β. Ειδικές άδειες οδήγησης

1. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

3. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

4. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής.

5. Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.

Γ. Οχήματα ιδιωτικής χρήσης

1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου Μ.Β. μέχρι 4.000 χιλ/μα.

2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

3. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω κληρονομιάς.

4. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) στο όνομα κληρονόμων.

5. Μεταβίβαση φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) μέχρι 4 τόνων.

6. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) άνω των 4 τόνων.

7. Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης.

8. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.)

1. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).

2. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης.

3. Αποχαρακτηρισμός φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας (Φ.Δ.Χ.).

ΦΕΚ
Διαβάστε περισσότερα... "Οι νέες διαδικασίες που ολοκληρώνονται μέσω ΚΕΠ – Τι προβλέπει ΚΥΑ για 32 περιπτώσεις (ΦΕΚ)"

ΟΑΕΔ: Τα τρία προγράμματα που θα «τρέξουν» τον Σεπτέμβριο


Τρία προγράμματα απορρόφησης ανέργων θα «τρέξουν» τον Σεπτέμβριο από τον ΟΑΕΔ. Πρόκειται για το νέο voucher 2014, την κοινωφελή εργασία, καθώς και την απασχόληση νέων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν από τον Οργανισμό.

α. Δράση voucher 2014

Μέχρι τα μεσάνυχτα της 15ης Σεπτεμβρίου 2014 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά όσοι άνεργοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν συνολικά 30.000 άνεργοι ηλικίας 25 έως 29 ετών εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για έξι μήνες.

β. Κοινωφελής εργασία  ΟΑΕΔ

Επίσης τον Σεπτέμβριο ξεκινά το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ  που αυτή τη φορά θα έχει ειδική μοριοδότηση για μακροχρόνια ανέργους, και σε ανέργους από νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο.
Οι προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα δώσουν δουλειά σε  ανέργους εγγεγραμμένους στον Οργανισμό για πέντε μήνες.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων προς πρόσληψη θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης «oaed.gr».

Οι προκηρύξεις για την Κοινωφελή Εργασία θα εκδοθούν σε φάσεις ανάλογα με τον φορέα της προκήρυξης .Δηλαδή όπως και πέρσι ξεχωριστή προκήρυξη και προθεσμία για τις αιτήσεις θα καθοριστεί για τις προσλήψεις στα σχολεία της χώρας ενώ διαφορετική προκήρυξη θα βγει για τις προσλήψεις με πεντάμηνα σε δήμους και Περιφέρειες.

Η πρόσληψη γίνεται ,για διάστημα πέντε μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17, 1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ τον μήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών.

Ποιοι θα είναι ωφελούμενοι απο την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ,
Μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του Οργανισμού.
Άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
γ.   Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Αφορά  την πρόσληψη 5.000 ανέργων, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών.
Διαβάστε περισσότερα... "ΟΑΕΔ: Τα τρία προγράμματα που θα «τρέξουν» τον Σεπτέμβριο"

Στις 21 Αυγούστου 2014 και περί ώρα 15:30΄ ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για κατάσβεση πυρκαγιάς

Στις 21 Αυγούστου 2014 και περί ώρα 15:30΄ ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για κατάσβεση πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί σε αγροτική έκταση στην περιοχή «Μεγάλη Μούσγα» της Τ.Κ. Καστρίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από την Υπηρεσία μας διατέθηκαν τέσσερα (4) πυροσβεστικά οχήματα, και επιπλέον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άστρους. Επίσης στην κατάσβεση συμμετείχαν ένα (1) Υδροφόρο όχημα του Δήμου Τρίπολης και ένα (1) υδροφόρο όχημα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα – Μουστού και δύο (2) αεροσκάφη PZL.
Από την πυρκαγιά  κάηκαν διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα περίπου αγροτικής έκτασης με ξερά χόρτα και βάτα.
Η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό από αμέλεια του Μ.Ζ. ο οποίος και συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Διαβάστε περισσότερα... "Στις 21 Αυγούστου 2014 και περί ώρα 15:30΄ ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για κατάσβεση πυρκαγιάς"

Νέο εργαστήριο για το ασφαλές σερφάρισμα στο Διαδίκτυο


                                                          Για παιδιά 11-12 ετών


Για να μπορέσουν τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις εκπληκτικές, πραγματικά, δυνατότητες που δίνει το Διαδίκτυο και να μείνουν μακριά από τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η χωρίς όρια χρήση του, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αρκαδίας πραγματοποιεί νέο εργαστήριο για το ασφαλές σερφάρισμα στο διαδίκτυο, για παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου εργαστηρίου
που έγινε τον Ιούλιο.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να μυήσει τα παιδιά στους βασικούς κανόνες χρήσης του Διαδικτύου από μικρή ηλικία, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύουν τον εαυτό τους.
Ημέρες διεξαγωγής : Δευτέρα 25, Τρίτη 26, Τετάρτη 27 Αυγούστου, ώρα 11 - 1 το πρωί.
Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2710235243, πρωινές ώρες.

Χώρος συναντήσεων: Κέντρο Πρόληψης, Αποστολοπούλου 2, Τρίπολη.

Διαβάστε περισσότερα... "Νέο εργαστήριο για το ασφαλές σερφάρισμα στο Διαδίκτυο"

6th MIDNIGHT SUMMER RALLY 2014

Σας ανακοινώνουμε ότι τις τελευταίες ημέρες  καλοκαιρινές ημέρες ( με τη λήξη του θερινού ηλιοστασίου), διοργανώνουμε το  6th MIDNIGHT SUMMER RALLY 2014(REGULARITY) ,το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 ,με εκκίνηση και τερματισμό στο Βραχάτι Κορινθίας ,εντός των ορίων του  Δήμου  ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ .
Ο  αγώνας  είναι υπό σχεδίαση και θα έχει μήκος  80-85  χλμ . με  5-6 ΕΔΑ , θα έχει διάρκεια περίπου   3-3 ½  ωρών ,και θα  αρχίζει με τη δύση του ηλίου .
Θα  ακολουθήσει   Δελτίο  Τύπου  και οι λοιπές δημοσιεύσεις  θα αναρτώνται ως κάτωθι :

www.ac3.gr
www.facebook.com/pages/AC3/78582657598
www.historic-racing.gr

Θα αποστέλλονται επίσης στους εξής ιστότοπους κατά αλφαβητική σειρά  :

www.autoclassic-magazine.blogspot.gr
www.autoclassiclive.blogspot.gr
www.driversnews.gr
www.megalopolifm.blogspot.gr
www.time2rallywordpress.com
https://el-gr.facebook.com/pages/Pit-magazine/331512026958012

ΜΕ   εκτίμηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑC3
Διαβάστε περισσότερα... "6th MIDNIGHT SUMMER RALLY 2014"

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ από 17.00 ώρα της 20.8.2014 έως 09.00 ώρα της 21.8.2014


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά Συνελήφθη, χθες (20.8.2014) το βράδυ, στα Εξαμίλια Κορινθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) Κορινθίας, ένας (1) 28χρονος ημεδαπός, γιατί κατείχε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου.

Διαβάστε περισσότερα... "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ από 17.00 ώρα της 20.8.2014 έως 09.00 ώρα της 21.8.2014"

Γιαννακούρας: Ανεκμετάλλευτο τουριστικό προϊόν για την Αρκαδία το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στο Παλαιόκαστρο Γορτυνίας

Σύντομα θα ξεκινήσουν έργα βελτίωσης στο δρόμο πρόσβασης

Πολύ σύντομα θα γίνει εύκολη η πρόσβαση στο μυκηναϊκό νεκροταφείο του Παλαιοκάστρου Γορτυνίας με τη βελτίωση του δρόμου που οδηγεί σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της μυκηναϊκής περιόδου που  έχουν ανασκαφεί στην Αρκαδία.
Αυτό ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας στη διάρκεια συγκέντρωσης των κατοίκων του χωριού στην οποία παρέστη μετά από πρόσκληση.
Ο κ. Γιαννακούρας, αφού άκουσε τα αιτήματα των κατοίκων του χωριού, επεσήμανε τη σημασία που έχει το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο αλλά και το νεκρομαντείο που έχει ανασκαφεί, νεκρομαντείο που είναι το μοναδικό που έχει έρθει στο φως και θεωρείται το αρχαιότερο με τα ευρήματα να εκτίθενται στο μουσείο της Τρίπολης και δεσμεύτηκε για την άμεση έναρξη του έργου της βελτίωσης του δρόμου, ώστε ο χώρος να είναι εύκολα επισκέψιμος σε όποιον το επιθυμεί.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας τις μέρες του 15ου Αύγουστου βρέθηκε κοντά στους συμπατριώτες του Αρκάδες και επισκέφθηκε δεκάδες χωριά σε όλη την Αρκαδία, έχοντας την ευκαιρία να μιλήσει με ντόπιους και επισκέπτες των χωριών με αφορμή τις πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες.
Μεταξύ αυτών ο κ. Γιαννακούρας παρευρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στο μνημείο των πεσόντων κατοίκων του χωριού Γέφυρα στο δήμο Μεγαλόπολης και κατέθεσε στεφάνι. Εκεί στις 30 Αυγούστου του 1944 οι Γερμανοί κατακτητές εκτέλεσαν τον παπά του χωριού και 11 ακόμα κατοίκους.
Επίσης συμμετείχε στο Αντάμωμα των κατοίκων στις Κάτω Κολλίνες (Αγία Βαρβάρα). Έδωσε το «παρών» στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στην Ασέα όπως και στα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας του Γιάννη Χριστόπουλου με πάνω από 1200 φωτογραφίες με την ιστορία του χωριού της Ασέας. Και όπως κάθε χρόνο συμμετείχε στα εγκαίνια της έκθεσης της Τεγέας και στη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στην Επισκοπή. Μία έκθεση που αποτελεί οικονομικό και πολιτιστικό γεγονός για την Αρκαδία και η Περιφέρεια Πελοποννήσου- ΠΕ Αρκαδίας στηρίζει με κάθε τρόπο και επιδιώκει την αναβάθμισή της όπως και την αξιοποίηση και ανάδειξη ευρύτερα του αρχαιολογικού χώρου της περιοχής της ΔΕ Τεγέας.
Διαβάστε περισσότερα... "Γιαννακούρας: Ανεκμετάλλευτο τουριστικό προϊόν για την Αρκαδία το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στο Παλαιόκαστρο Γορτυνίας"

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε δύο (2) Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνελήφθησαν τριάντα ένα (31) άτομα, προσήχθησαν εξήντα εννέα (69) και έγινε έλεγχος σε πεντακόσια δεκαεννέα (519)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τετρακόσια έξι (406) οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά εκατόν δεκαεπτά (117) παραβάσεις

Βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών


Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες  (20.8.2014), ευρεία αστυνομική επιχείρηση στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας και της Λακωνίας. Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Αργολίδας και της Λακωνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε πεντακόσια δεκαεννέα (519) άτομα, εκ των οποίων τριακόσια πενήντα (350) ήταν ημεδαποί και εκατόν εξήντα εννέα (169) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε τετρακόσια έξι (406) οχήματα.

Διαβάστε περισσότερα... "Ευρεία αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε δύο (2) Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου"

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης «Κυρίαρχος ο ρόλος της αιρετής Περιφέρειας για το μέλλον της Πελοποννήσου»


Ομόφωνα όχι ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 - 2025
«Εξαιρετικά προχειρογραμμένη» χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο τον εξουσιοδότησε να τεκμηριώσει εγγράφως τη διαφωνία και τις προτάσεις της Περιφέρειας προς το αρμόδιο Υπουργείο.
«Δεν μπορούμε ως Περιφέρεια να τη δεχτούμε γιατί δε λαμβάνει σοβαρά υπόψιν το στρατηγικό μας σχεδιασμό, ούτε τη γεωμορφολογία της Πελοποννήσου, ιδίως στην τοπογράφηση των κέντρων μεταφοράς, όπου υπάρχουν μεγάλα λάθη, όπως στα λιμάνια και τους οδικούς άξονες με λάθος χαρακτηρισμούς και κατηγοριοποιήσεις» τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και πρόσθεσε ότι «ασφαλώς και θα έπρεπε η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εξαρχής αναδείξαμε ως μείζον πολιτικό ζήτημα ότι η ευθύνη των στρατηγικών σχεδιασμών θα έπρεπε να ανήκει στην ευθύνη των Περιφερειών».
Η παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη, δεν εξυπηρετεί άλλη σκοπιμότητα, παρά μόνο να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αρθεί το αδιέξοδο της έλλειψής της. «Η μελέτη αυτή παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, αποτελεί ωστόσο τη σημαντικότερη αιρεσιμότητα για την έγκριση του προγράμματος του ΥΠΟΜΕΔΙ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει την ευθύνη οργάνωσης μιας τέτοιας μελέτης η πολιτεία» σημείωσε ακόμη ο Περιφερειάρχης και υπογράμμισε ότι «είναι πολύ κρίσιμη για την Πελοπόννησο γιατί έχει αναφορά σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και για διάστημα 11 ετών, μέχρι το 2025 δηλαδή».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε επίσης ότι οι μεταφορές αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της οικονομίας και για το σκοπό αυτό τα επόμενα χρόνια θα η Ε.Ε. θα επενδύσει 1,5 τρις ευρώ για τη βελτίωσή τους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Λευκής Βίβλου μέχρι το 2050 οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές να είναι μηδενικές.
Ειδικότερη μνεία έκανε ο κ. Τατούλης στις αναφορές της μελέτης για τα αεροδρόμια, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις προβλέψεις της Περιφέρειας, «δεν λαμβάνεται υπόψιν η διαφωνία για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας ενάντια στην οποία μόνο η Περιφερειακή αρχή τάχθηκε ξεκάθαρα, ούτε η παράλληλη πολιτική χρήση του αεροδρομίου της Τρίπολης, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το διεθνή αερολιμένα της Καλαμάτας».
Αναφορικά με το σιδηρόδρομο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε ότι δεν γίνεται καμία αναφορά, «παρά το γεγονός ότι το μοντέλο επανεκκίνησής του αποτελεί μεγάλη τομή για τη χώρα», ενώ για τους οδικούς άξονες όπου και εκεί υπάρχει αναντιστοιχία με τις προβλέψεις της Περιφέρειας ο κ. Τατούλης δήλωσε ότι «στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε το ασφαλέστερο και καλύτερο δίκτυο οδικών αξόνων στη χώρα».
«Τα λιμάνια της Πελοποννήσου αποτελούν κρίσιμες υποδομές και σχετίζονται άμεσα με το μέλλον της, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις θαλάσσιες μεταφορές στο κέντρο της Μεσογείου και της διασυνοριακής σχέσης με σημαντικούς κόσμους» σημείωσε επίσης ο κ. Τατούλης και επεσήμανε ότι «δεν γίνεται καμία πρόταση για την αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών». Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου άσκησε, ωστόσο, κριτική στην επιλογή της κυβέρνησης να μεταφέρει την αρμοδιότητα των λιμενικών ταμείων στους Δήμους, «αφού ούτε την οικονομική δυνατότητα έχουν να αξιοποιήσουν τα λιμάνια, ούτε τη συμπληρωματική λειτουργία τους σε επίπεδο Περιφέρειας μπορούν να σχεδιάσουν».
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν μια αδικημένη Περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια και τώρα με την επίπονη και συγκροτημένη προσπάθειά μας προσπαθεί να ορθοποδήσει εκτελώντας 2 προγράμματα ΕΣΠΑ, εξασφαλίζοντας πόρους από άλλα προγράμματα» δήλωσε τέλος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα... "Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης «Κυρίαρχος ο ρόλος της αιρετής Περιφέρειας για το μέλλον της Πελοποννήσου»"

Παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης του άγριου φονικού της Μάνης


Τα ξημερώματα παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης της άγριας δολοφονίας των δύο νεαρών στη Μάνη ο οποίος παρουσιάστηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Μεσσηνίας και ομολόγησε όλα όσα έγιναν το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Όπως είπε στους αστυνομικούς κίνητρα του άγριου φονικού ήταν οικονομικά και συγκεκριμένα ένα χρέος μόλις 800 ευρώ για αναβολικά χάπια τα οποία είχαν προπληρώσει στα θύματα αλλά δεν τα είχαν παραλάβει.

Όπως έγινε γνωστό ο ένας από τους δύο 19χρονους είναι γόνος γνωστής οικογένειας της Μεσσηνίας ενώ το όπλο του εγκλήματος ανήκει στη μητέρα ενός εκ των δραστών.

Ο πρώτος δράστης μεγάλωσε στην ευρύτερη περιοχή αλλά κατοικεί στην Καλαμάτα ενώ ο δεύτερος είναι μόνιμος κάτοικος Κάμπου Αβίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή και άλλων ατόμων στην ενέδρα και τη δολοφονία, κανένας από τους οποίους δεν είναι πάνω από 21 ετών.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές βρήκαν το σκουτεράκι με το οποίο είχαν μεταβεί οι δύο φίλοι στην Καρδαμύλη, περίπου δέκα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκαν οι σοροί τους. Πιθανότατα αυτό είναι και το μέρος όπου στήθηκε η ενέδρα θανάτου, καθώς, στο σημείο έχουν βρεθεί και κηλίδες αίματος.

Τα κίνητρα του διπλού φονικού

Οπως όλα δείχνουν, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό και σχετιζόταν με παράνομη εισαγωγή και πώληση αναβολικών και σκευασμάτων διατροφής.

Ο 19χρονος συλληφθείς και ο συνεργός του, οι οποίοι είναι τακτικοί πελάτες σε γυμναστήρια της Καλαμάτας, φέρεται να γνωρίζονταν με τον Κωνσταντίνο Σγούρο και τον Γιάννη Κομμάτη και παράγγελναν από αυτούς αναβολικά και άλλα σκευάσματα διατροφής. Ο 19χρονος φέρεται να είχε πληρώσει για μια παρτίδα αναβολικών, χωρίς ποτέ να την παραλάβει και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει συνεχείς διαπληκτισμούς με τα θύματα. Πήγες, μάλιστα, αναφέρουν ότι θύτης και θύματα διαφωνούσαν και δημόσια, ακόμη και στο γυμναστήριο στο οποίο σύχναζαν.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγγελία που οδήγησε στη στιγνή δολοφονία υπολογίζεται περίπου στα 800 ευρώ και δεν ξεπερνάει τα 1.000.

Πως στήθηκε η ενέδρα θανάτου -Εγκλημα με πρωτοφανή αγριότητα

Το μοιραίο βράδυ φαίνεται πως οι Κωνσταντίνος Σγούρος και Γιάννης Κομμάτης είχαν προκαθορισμένο ραντεβού με τον 19χρονο και τον συνεργό του για να επιλυθεί πιθανότατα η οικονομική διαφορά, ωστόσο, οι δράστες είχαν στήσει ένα καρτέρι θανάτου στο οποίο ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και γάζωσαν με σφαίρες τους άτυχους νέους.

Από τη στιγμή, μάλιστα, που εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο φίλων οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στον τόπο έκαναν λόγο για έγκλημα με πρωτοφανή βαρβαρότητα.

Τα δύο θύματα φέρουν εμφανή σημάδια βασανισμού, ενώ, ξυλοκοπήθηκαν άγρια προτού δολοφονηθούν με κυνηγετική καραμπίνα. Ωστόσο, εκείνο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση είναι το γεγονός πως ο 26χρονος και ο 25χρονος φέρουν πολλά τραύματα από σφαίρες, στα πόδια, στο σώμα και στο κεφάλι.

Μάλιστα, στα σώματά τους έχουν και εγκαύματα από τα πυρά, κάτι που σημαίνει πως πυροβολήθηκαν από πολύ κοντινή απόσταση, ακόμη και από τα πέντε εκατοστά.

Αλλωστε, το γεγονός της αγριότητας του εγκλήματος, δεδομένης και της σωματοδομής των θυμάτων, οδηγεί την Αστυνομία στο συμπέρασμα ότι οι δύο βασικοί ύποπτοι δεν ήταν μόνοι τους στην ενέδρα.

Μόλις τα δύο θύματα ξεψύχησαν οι δολοφόνοι πέταξαν την μοτοσικλέτα τους και μετέφεραν τις σορούς με φορτηγάκι για να τις πετάξουν στο σημείο όπου και εντοπίστηκαν. Σημειωτέον, πως, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, σε εκείνο το μέρος οι ντόπιοι πετούν νεκρά ζώα και, συνεπώς, οι δράστες πρέπει να ήξεραν πως αυτή η περιοχή ήταν η καλύτερη για να κρύψουν τα πτώματα.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο νεαροί έφυγαν γύρω στη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας από το κλαμπ που διασκέδαζαν μαζί με τις κοπέλες τους στην Καρδαμύλη λέγοντάς τους «πάμε σε μια δουλειά».

Μια ώρα αργότερα, γύρω στις 2 τη νύχτα ο Γιάννης Κομμάτης τηλεφώνησε στη φίλη του και της είπε ότι θα αργήσουν. Αυτή ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχαν τα δύο παιδιά. Εκτοτε τα ίχνη τους χάθηκαν και το μεσημέρι της επόμενης ημέρας δηλώθηκε η εξαφάνισή τους.

Αμέσως κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής αλλά και της ΕΜΑΚ άρχισαν έρευνες σε συγκεκριμένη περιοχή με βάση το στίγμα που έδιναν τα κινητά τηλέφωνα των δύο νεαρών τα οποία στο μεταξύ είχαν απενεργοποιηθεί.

Λίγο πριν σουρουπώσει, το βράδυ της Τρίτης, τελικά, εντοπίστηκαν άγρια δολοφονημένοι κάτω από μια γέφυρα σε χαράδρα βάθους οκτώ μέτρων στην περιοχή Κάμπος της δυτικής Μάνης.
ΠΗΓΗ: moriasnews
Διαβάστε περισσότερα... "Παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης του άγριου φονικού της Μάνης"

Τι να προσέχετε όταν σας ζητούν φωτοτυπία της ταυτότητας


Οι καταναλωτές που τους ζητείται φωτοτυπία της ταυτότητας από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες ή από το Δημόσιο, για να προστατεύονται από τυχόν πλαστογραφία της ταυτότητάς τους με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες, πρέπει να ενεργούν ως εξής:

• Αν τους ζητείται φωτοτυπία. Επάνω στην φωτοτυπία της ταυτότητας και στις δύο πλευρές να γράφουν την εταιρεία που συναλλάσσονται και την ημερομηνία πχ: «μόνο για χρήση εταιρείας τάδε, ημερομηνία… ». Τα γραφόμενα να τίθενται και στις 2 όψεις της ταυτότητας.

• Αν τους ζητείται σκανάρισμα της ταυτότητας σε καμία περίπτωση δεν παραδίνουν την ταυτότητά τους για σκανάρισμα, αλλά πρέπει να ενεργούν, όπως στην παραπάνω περίπτωση, δηλαδή να φωτοτυπούν την ταυτότητά τους να γράφουν πάλι «μόνο για χρήση εταιρείας τάδε ημερομηνία…» και να παραδίδουν την φωτοτυπία με το εν λόγω κείμενο για σκανάρισμα.

Αυτές βέβαια είναι οι ελάχιστες προφυλάξεις για την ασφάλεια της συναλλαγής, αλλά απαραίτητες για τη διασφάλιση των προσωπικών μας δεδομένων.

Επίσης, συνιστάται οι καταναλωτές να αποφεύγουν να δίδουν τα προσωπικά τους δεδομένα «στο δρόμο» από τραπεζάκια που στήνονται για πώληση διαφόρων υπηρεσιών, π.χ καλλυντικών, απορρυπαντικών και να προτιμούν για τις αγορές τους, τα καταστήματα.

Πηγή: news.gr
Διαβάστε περισσότερα... "Τι να προσέχετε όταν σας ζητούν φωτοτυπία της ταυτότητας"

Παγώνουν τα εφάπαξ χιλιάδων δικαιούχων από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα – Έρχεται μείωση μέχρι και 50%


Καμία νέα πληρωμή εφάπαξ δεν γίνεται από τα Ταμεία και οι δικαιούχοι τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα είναι στην αναμονή ήδη εδώ και ένα χρόνο.

Συγκεκριμένα, αυτοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο είναι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2013 και μετά. Ήδη μιλάμε για 30.000 άτομα και κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει πότε θα πάρουν το εφάπαξ που δικαιούνται.

Ταυτόχρονα κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το ποσό που θα λάβουν τελικά. Τα Ταμεία περιμένουν βλέπετε ακόμη τον περίφημο συντελεστή βιωσιμότητας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μαθηματικούς τύπους που έχουν και πρέπει να δημιουργηθούν νέοι ώστε να μπορέσουν να δώσουν εφάπαξ.

Το πρόβλημα των Ταμείων ωστόσο είναι τεράστιο. Για την καταβολή των ποσών δεν υπάρχουν χρήματα και έτσι εάν ισχύουν οι νέοι μαθηματικοί τύπου υπάρχει κίνδυνος μειώσεων ακόμη και σε ποσοστό 50%.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, εξετάζεται μια λύση που θα μπορεί να μειώσει τις περικοπές. Αυτή δεν είναι άλλη από την καταβολή των εφάπαξ σε πολλές δόσεις. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι απώλειες για τους δικαιούχους όμως σε πολλές περιπτώσεις μέχρι να πάρουν τα χρήματά τους οι δικαιούχοι θα χρειαστεί να περάσουν από 2 ως και 4 χρόνια.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi
Διαβάστε περισσότερα... "Παγώνουν τα εφάπαξ χιλιάδων δικαιούχων από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα – Έρχεται μείωση μέχρι και 50%"

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Κοινή Ανακοίνωση για το θανατηφόρο ατύχημα στην Μεγ/λη


                                                                                                                   Μεγ/λη  19-3-2014

ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ: κ. Ζερβό Α

Κοινοποίηση:  Γ.Δ./ΟΡ.:  κ. Νικολακάκο Π.  -  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ


Στις 17/8/2014 - και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά - είχαμε ένα νέο θανατηφόρο ατύχημα στο ορυχείο Ψαθιού στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη με θύμα τον συνάδελφο μας Θανάση Αναστόπουλο που στην προσπάθεια του να αποκαταστήσει βλάβη σε διακόπτη στον Εκσκαφέα Ε 15 κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα 6KV.

Με αγανάκτηση και οργή διαπιστώσαμε πριν καλά - καλά ολοκληρωθεί η ταφή του άτυχου συναδέλφου μας, ότι χθες το βράδυ (18/8/2014) υπηρεσιακό αυτοκίνητο με εντολή της Τοπικής Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης μετέφερε τους 2 συναδέλφους αυτόπτες μάρτυρες στην Τρίπολη στο γραφείο του Δικηγόρου της ΔΕΗ κ. Αντώνη ΜΙΓΑ για «παροχή οδηγιών και υποδείξεων» εν όψει των καταθέσεων διερεύνησης των αιτιών του τραγικού συμβάντος κατά την επίσκεψη της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) και της σχετικής Επιτροπής που συγκρότησε η Διοίκηση της ΔΕΗ.
Σήμερα, Δευτέρα 19/8/2014 παρά την επικοινωνία μας από νωρίς το πρωί με την Τοπική Διεύθυνση του ΛΚΜ δεν μας ενημέρωσε ότι θα επισκεπτόταν το χώρο του ατυχήματος κλιμάκιο της ΕΜΝΕ, κάτι το οποίο μας γνωστοποιήθηκε από συγγενικό πρόσωπο του άτυχου συναδέλφου μας, και μετά από κινητοποίηση μας την τελευταία στιγμή μπορέσαμε να μεταβούμε στο χώρο να συνομιλήσουμε με τους εκπροσώπους της ΕΜΝΕ και να παραβρεθούμε στην αυτοψία στο χώρο του ατυχήματος.

Αυτές οι πρωτόγνωρες και απαράδεκτες ενέργειες και πρακτικές της Τοπικής Διεύθυνσης του ΛΚΜ και του παραπάνω αναφερόμενου Δικηγόρου της ΔΕΗ, εκτός του ότι βάσιμα μας οδηγούν να σκεφτούμε ότι επιχειρείται η συγκάλυψη των πραγματικών δεδομένων για την αποκάλυψη των ουσιαστικών αιτιών που προκάλεσαν τον θανατηφόρο ατύχημα, ταυτόχρονα αποδεικνύουν παντελή έλλειψη σεβασμού στην μνήμη του αδικοχαμένου συνάδελφου μας.
 
Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων θα παρακολουθήσουμε από κοντά τις αστυνομικές και διοικητικές έρευνες για το τραγικό δυστύχημα και την απόδοση ευθυνών γιατί τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή.

Σας καλούμε κύριε Πρόεδρε όπως προβείτε σε παραδειγματική τιμωρία κάθε υπεύθυνου για τις παραπάνω ενέργειες και πρακτικές και για την λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της Επιτροπής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για τη  διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος την οποία με απόφαση σας συστήσατε.
Τέλος θέλουμε να προχωρήσετε στην άμεση απομάκρυνση του Διευθυντή του ΛΚΜ κ. ΚΟΥΣΤΕΡΗ Παναγιώτη ο οποίος εντελώς απροκάλυπτα, αυθαίρετα και σε αντίθεση με βασικές διατάξεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, σε συνάντηση μαζί του σήμερα το μεσημέρι παρουσία και εκπροσώπων της ΕΜΝΕ ισχυρίστηκε ότι υπεύθυνος για το ατύχημα ήταν ο άτυχος εργαζόμενος.


ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Αγγελής  -  Μέλος  Δ.Σ.  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ Αριστείδης -  Μέλος  Δ.Σ.  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος -  Μέλος  Δ.Σ.  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ Ευάγγελος -  Μέλος  Δ.Σ.  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ (Σ.Ο.Σ.) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΕΤΕ/ΔΕΗ - Τ.Δ.Ε. ΛΚΜ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα... "Κοινή Ανακοίνωση για το θανατηφόρο ατύχημα στην Μεγ/λη"

Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες, για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας δύο ημεδαπών, στη Μεσσηνία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας δύο (2) ημεδαπών, ηλικίας 25 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι χθες (19.8.2014) το απόγευμα, βρέθηκαν νεκροί, σε απόκρημνο σημείο αγροτικής περιοχής στον Κάμπο του Δήμου Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας, φέροντας τραύματα από κυνηγετικό όπλο.

Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και αρμόδια συνεργεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Μεσσηνίας, για την αυτοψία και εξερεύνηση του χώρου.

Σημειώνεται ότι για τα δύο νεαρά άτομα, είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους χθες το μεσημέρι, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Την προανάκριση και τις αστυνομικές έρευνες, τις οποίες συνδράμει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, διεξάγει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Διαβάστε περισσότερα... "Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες, για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας δύο ημεδαπών, στη Μεσσηνία"

Συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί που επιχείρησαν να ταξιδέψουν για Γαλλία με πλαστά έγγραφα, μέσω του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας

Συνελήφθησαν, χθες (19.8.2014) το μεσημέρι, στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας Μεσσηνίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, δύο (2) αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας, ηλικίας 27 και 37 ετών αντίστοιχα, για πλαστογραφία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση της Νομοθεσίας για τους Αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, κατά τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων των ανωτέρω αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν σκοπό να ταξιδέψουν με πτήση για το Παρίσι Γαλλίας, διαπίστωσαν ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα ήταν προφανώς πλαστά.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα (1) διαβατήριο Αρχών Γαλλίας, καθώς και ένα (1) διαβατήριο Αρχών Ουγγαρίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

Διαβάστε περισσότερα... "Συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί που επιχείρησαν να ταξιδέψουν για Γαλλία με πλαστά έγγραφα, μέσω του Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας"

Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Μετακινήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου ΤΣΑΚΝΑΚΗ, τοποθετήθηκαν – μετατέθηκαν – μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Φώτιος, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, ως Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα, στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθύντρια.
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριος, στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΙΖΗ Σταματίνα, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος, στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΩΥΣΙΔΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ Χρήστος, στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΑΛΑΜΑΝΑΣ Απόστολος, στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος, στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Κρήτης στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδος, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδος, ως Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπηρετεί, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ημαθίας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, ως Διευθυντής.
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπηρετεί, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Χαλκιδικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλκιβιάδης, στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών όπου υπηρετεί, ως βοηθός Διευθυντή.
ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΔΗΜΟΥ Δημήτριος, στη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΓΚΡΙΖΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης αποσπάσεώς του ΚΕ.ΜΕ.Α.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, από καταργηθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Πελοποννήσου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πέτρος, στην Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΑΝΩΛΑΣ Αριστοτέλης, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Σερρών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, ως Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.
ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ Γεώργιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ξάνθης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, ως Διευθυντής.
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί
ΛΑΓΟΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος, στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΤΖΙΓΚΟΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Θεόδωρος, στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΤΣΟΛΚΑΣ Φώτιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ, στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος, στη Δ/νση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα, από καταργηθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Αντώνιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θεόδωρος, στη Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ Παντελής, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΑΜΟΥΤΟΣ Θωμάς, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
ΜΑΡΤΙΝΗΣ Σπυρίδωνας, από καταργηθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Ιονίων Νήσων στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, ως Διευθυντής.
ΚΟΪΝΑΚΗΣ Νικόλαος στο ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ Στέφανος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Στερεάς Ελλάδος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας, ως Διευθυντής.
ΔΗΜΑΣ Ιωάννης, στην Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας όπου υπηρετεί.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, ως Διευθυντής.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλειος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής/Επιτελείο στη Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, ως Διευθυντής.
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης όπου υπηρετεί, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ηρακλείου στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, ως Διευθυντής.
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νικόλαος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας όπου υπηρετεί, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Μαγνησίας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, με δαπάνες δημοσίου.
ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήτριος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΠΕΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης όπου υπηρετεί, ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Λασιθίου στην Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, ως Διευθυντής.
ΚΟΡΩΝΗ Κωνσταντίνα, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σωτήριος στο Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α.
ΜΑΣΕΛΗ Δέσποινα, στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, συνεχιζομένης αποσπάσεώς της Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/Δνσης Επιτελικής Υποστήριξης/Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου όπου υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Άρτας, στη Δ/νση Αστυνομίας Άρτας, ως Διευθυντής.
ΜΗΤΣΕΑΣ Ηλίας, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου όπου υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Λακωνίας, στην Δ/νση Αστυνομίας Λακωνίας, ως Διευθυντής.
ΣΕΪΝΤΗΣ Ιωάννης, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, ως Διευθυντής.
ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας, από καταργηθείσα Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλειας Ηπείρου στη Δ/νση Αστυνομίας Ιωαννίνων, ως Διευθυντής.
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης όπου υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης Ρεθύμνου στη Δ/νση Αστυνομίας Ρεθύμνου, ως Διευθυντής.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, από Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΔΡΑΚΑΚΗΣ Παναγιώτης, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, όπου υπηρετεί.
ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, στη Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, από καταργηθείσα Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου όπου υπηρετεί ως Αστυνομικός Διευθυντής Τάξης πρώην Α΄ Αστυνομικής Δ/νσης Δωδεκανήσου, στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής.

Διαβάστε περισσότερα... "Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Μετακινήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας"

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, ανακοινώνει την βράβευση του αριστεύσαντα και πρωτεύσαντα μαθητού  μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (2014), Ντόβα, Αλεξάνδρου – Σωτηρίου του Βασιλείου.

Την βράβευση θα επιτελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Διονύσιος εις το εν Κορίνθω γραφείο  της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους,

Ημερομηνία βραβεύσεως : Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014
Ωρα: 12:30 μμ

Παρακαλούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως για την παρουσία τους

- Εκ της Διευθύνσεως του Εκπαιδευτηρίου

Διαβάστε περισσότερα... "ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ "

4η Γιορτή Circulo Cooperativa την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014


Μερικές πληροφορίες για τις Γιορτές-Σύντομο ιστορικό.

Οι Γιορτές Circulo Cooperativa ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2011.
Αφορμή στάθηκε ένα γενέθλιο πάρτι που θέλαμε να διοργανώσουμε, που να ανταποκρίνεται όμως στις προσδοκίες όλων αυτών που αγκάλιασαν τον χώρο την πρώτη χρονιά λειτουργίας του αλλά και να μπορεί να ανταποδώσει -σε κάποιο βαθμό- την αγάπη και την υποστήριξη που δεχτήκαμε στο ξεκίνημα της προσπάθειάς μας.

Κάτι που συμβαίνει μέχρι και σήμερα.

Η τοποθεσία βρέθηκε(παραλία καραθώνα στο ναύπλιο) και αποδείχτηκε ιδανική...
Αυτό που έμενε να βρεθεί ήταν ο άνθρωπος(γιατί πρώτα έτσι σκεφτήκαμε)- καλλιτέχνης που θα μπορούσε να ενσαρκώσει στην σκηνή και να μεταδώσει από αυτή, όλα αυτά τα αισθήματα που μας πλημμύριζαν εκείνη την στιγμή.Οτιδήποτε νιώσαμε, επιδιώξαμε κι ελπίζαμε να πετύχουμε μέσω του εγχειρήματος Circulo Cooperativa.
Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα μας και η 1η Γιορτή Circulo Cooperativa απέκτησε σάρκα και ....φωνή.
Μια απλή καθημερινή, χιλιάδες κόσμου συναντηθήκαμε στην αμμουδιά της καραθώνας για να δούμε τον Θανάση για πρώτη φορά στο Ναύπλιο(την προηγούμενη φορά που μας επισκέφθηκε ήταν φαντάρος όπως είπε.)
Εκεί,αυτός,
απέδωσε σαφέστατα το νόημα όλων αυτών που θα ακολουθούσαν:
Πως οι όμορφες στιγμές και οι αξέχαστες εμπειρίες δεν είναι απαραίτητο να έχουν αντίτιμο ή αστείους περιορισμούς.Κάποιες φορές αρκεί η καλή διάθεση,η μπόλικη αγάπη κι ένα απαραίτητο αίσθημα αλληλεγγύης κι αλληλοσεβασμού.

Η μαγιά δημιουργήθηκε και με την ίδια πετυχημένη συνταγή συνεχίζουμε ως τώρα.

Στην 2η Γιορτή ,πλέον, ο Γιάννης Χαρούλης είχε πάρει την σκυτάλη. Ευτυχισμένος-κάποια στιγμή- φώναζε, στις χιλιάδες κόσμου που είχαν συναντηθεί και πάλι, πως αν και "είμαι από νησί,πρώτη φορά παίζω τόσο κοντα στην θάλασσα" για να συνεχίσει το πρόγραμμα του για τουλάχιστον μία ώρα παραπάνω,ανταποκρινόμενος σε ένα πλήθος που παραληρούσε..Νωρίτερα είχαμε απολαύσει -για πρώτη φορά στο Ναύπλιο- τους μοναδικούς Imam Baildi.

Ακολούθησε η 3η Γιορτή,όπου ο Θανασάρας μας επισκέφθηκε και πάλι.Έστησε ένα απίστευτο γλέντι,που αν ο εξαιρετικός Παύλος Παυλίδης που προηγούνταν στην εμφάνιση δεν είχε σταματήσει κάποια "λογική" ώρα,μάλλον ακόμα θα χορεύαμε..Ο Παύλος αποδείχθηκε κι ένας Τεράστιος φίλος του Circulo Cooperativa από τότε.

Για κάποιες τέτοιες στιγμές αξίζουν τα πάντα.

Κι έφτασε η ώρα του Σωκράτη...Εκεί θα είναι και ο Φοίβος Δεληβοριάς.
Στην 4η Γιορτή την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014.

Ευχόμαστε κι αυτό το βίωμα να αποτελέσει μια ευχάριστη εμπειρία για τα χρόνια που θα έρθουν.Η συγκλονιστική συμμετοχή του κόσμου που αναγνωρίζει την τεράστια προσπάθειά μας καθώς και η έμπρακτη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων-καλλιτεχνών που μας τιμούν κάθε χρόνο,αποτελεί μια εγγύηση.
Από την πλευρά μας-όλοι εμείς οι 20-30 άνθρωποι που στήνουμε την Γιορτή- για όσο ισχύουν τα παραπάνω,για όσο περνάτε καλά,για όσο περνάμε εμείς καλά,για όσο εκείνη την νύχτα φεύγουμε ευτυχισμένοι σας περιμένουμε κάθε χρόνο εκεί!
Στην μεγαλύτερη ελεύθερη-ανοιχτή(ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ) καλοκαιρινή μουσική απόδραση!

 Και μια ξεχωριστή αναφορά στις μπάντες που με την συμμετοχή τους έχουν προσφέρει καταλυτικά στην επιτυχία των διοργανώσεων:
Zand the Band οι πρώτοι...
Pure Seconds οι δικοί μας..
The Mighty N Ή Φωνή
Halfnote η μπάντα θαύμα.

Διαβάστε περισσότερα... "4η Γιορτή Circulo Cooperativa την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014"

Τι είναι ο αιμορραγικός πυρετός Ebola;

Ο αιμορραγικός πυρετός Ebola είναι μια σπάνια, σοβαρή, συχνά θανατηφόρα ιογενής λοίμωξη. Η νόσος προσβάλλει ανθρώπους και αλλά πρωτεύοντα θηλαστικά (π.χ. πιθήκους, γορίλες, χιμπατζήδες). Ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1976, σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Ebola στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και συγχρόνως στο Σουδάν. Η προέλευση του ιού είναι άγνωστη, ωστόσο αποθήκη του ιού στη φύση θεωρούνται ορισμένα είδη φρουτοφάγων νυχτερίδων που ενδημούν στην Αφρική.

Πώς μεταδίδεται;

Ο ιός Ebola μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, με την άμεση επαφή (μέσω αμυχών του δέρματος ή βλεννογόνων) με αίμα, εκκρίσεις, όργανα, ιστούς, ή άλλα σωματικά υγρά (π.χ. σάλιο, ούρα, κόπρανα, σπέρμα κλπ.) μολυσμένων ατόμων, νεκρών ή ζωντανών, καθώς και με την έμμεση επαφή με αντικείμενα (όπως ρούχα, σεντόνια, χρησιμοποιημένες βελόνες) που έχουν μολυνθεί από σωματικά υγρά ασθενών. Στους τρόπους μετάδοσης περιλαμβάνεται και η χωρίς προφυλάξεις σεξουαλική επαφή με ασθενείς, έως και εφτά εβδομάδες (περίπου 2 μήνες) μετά την ανάρρωσή τους. Η μετάδοση στο περιβάλλον του νοσοκομείου Είναι συχνή, με την έκθεση επαγγελματιών υγείας και άλλων ατόμων που φροντίζουν ασθενείς χωρίς να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Οι ασθενείς θεωρούνται μολυσματικοί από τη στιγμή που παρουσιάζουν συμπτώματα.
Η ασθένεια μεταδίδεται, επίσης, μέσω της άμεσης επαφής με αίμα και άλλα σωματικά υγρά από μολυσμένα άγρια ζώα, νεκρά ή ζωντανά, όπως π.χ. πιθήκους, γορίλες, αντιλόπες και νυχτερίδες.
Μεταδίδεται με τον αέρα ο ιός;
Ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, όπως η γρίπη ή η φυματίωση.
Από τη στιγμή που θα μολυνθώ σε πόσο χρόνο θα εκδηλώσω τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα εκδηλώνονται από 2 έως και 21 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, συνήθως μέσα σε 8-10 ημέρες.

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου;

Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά με πυρετό, έντονους μυϊκούς πόνους, αίσθηση αδυναμίας, πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Το επόμενο στάδιο της ασθένειας περιλαμβάνει έμετο, ναυτία, διάρροια, ανορεξία, κοιλιακό πόνο, εξάνθημα και δυσλειτουργία του ήπατος και των νεφρών. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν, επίσης, αιμορραγικές εκδηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών οργάνων (π.χ. αιμορραγίες από τη μύτη, τα ούλα, το δέρμα (π.χ. μελανιές), αίμα στα εμέσματα ή/και στα κόπρανα, αιμορραγίες στο σημείο ενέσεων) και πολυοργανική ανεπάρκεια. Η θνητότητα της νόσου κυμαίνεται από 25% έως 90%, ανάλογα με το είδος του ιού.

Υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό Ebola;

Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή θεραπεία για αυτή την ασθένεια. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και συμπτωματική.
Ποιός είναι ο κίνδυνος να μολυνθώ από τον ιό Ebola και πως μπορώ να προφυλαχθώ;
Ακόμα και αν ζείτε ή έχετε ταξιδέψει σε περιοχές που έχουν πληγεί στην τρέχουσα επιδημία στη Δυτική Αφρική1, ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό Ebola είναι εξαιρετικά χαμηλός, εκτός εάν έχετε εκτεθεί σε αίμα ή σε άλλα σωματικά υγρά ενός νεκρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου.
Η συνήθης κοινωνική επαφή σε δημόσιους χώρους με άτομα που δεν φαίνεται να είναι άρρωστα δεν ενέχει κίνδυνο μετάδοσης του ιού Ebola. Δεν κινδυνεύετε να μολυνθείτε με τον ιό Ebola ανταλλάσσοντας χρήματα ή αγαθά ή κολυμπώντας σε πισίνα. Ο ιός Ebola δεν μεταδίδεται με το τσίμπημα κουνουπιών .

Ο ιός Ebola σκοτώνεται εύκολα με καλό πλύσιμο με σαπούνι, χλωρίνη (αραίωση 1:10), τα συνήθη αντισηπτικά / απολυμαντικά ή το στέγνωμα κάτω από τον ήλιο. Το πλύσιμο των ρούχων που έχουν μολυνθεί με βιολογικά υγρά σε πλυντήριο με απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να εξουδετερώσει τον ιό Ebola. Ο ιός δεν επιζεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο ή έχουν στεγνώσει.

Έχω ταξιδέψει πρόσφατα σε χώρα1 όπου παρουσιάσθηκαν κρούσματα της νόσου. Τι πρέπει να προσέξω;

Ο κίνδυνος να έχετε εκτεθεί στον ιό Ebola είναι εξαιρετικά χαμηλός. Ωστόσο:
Σε περίπτωση που

• εμφανίσετε πυρετό, ανεξήγητο αίσθημα κόπωσης, πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις, διάρροια ή άλλα σοβαρά συμπτώματα μετά την επιστροφή σας από τις χώρες/περιοχές που αναφέρουν κρούσματα1,

• έχετε εκτεθεί άμεσα σε σωματικά υγρά νεκρού ή ζωντανού μολυσμένου ατόμου ή ζώου, καθώς και αν είχατε χωρίς προφυλάξεις σεξουαλική επαφή με ασθενή που έχει αναρρώσει από αιμορραγικό πυρετό:

 Αναζητείστε αμέσως ιατρική εκτίμηση και φροντίδα, αναφέροντας το ιστορικό των ταξιδιών σας. Τονίζουμε ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε άλλη ασθένεια, όπως π.χ. η ελονοσία, η οποία απαιτεί άμεση διάγνωση και θεραπεία.

 Πριν την επίσκεψή σας σε υπηρεσία υγείας επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (τηλ. 210-5212054). Θα χρειαστεί να απαντήσετε σε λίγες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που διατρέχετε και θα σας δοθούν οδηγίες που να απευθυνθείτε, ενώ παράλληλα θα ειδοποιηθεί το ιατρικό προσωπικό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.


                                                                            Ο ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                          ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα... " Τι είναι ο αιμορραγικός πυρετός Ebola;"

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Δ.Τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Θερμά συγχαρητήρια στο Λούη Τσάτουμα»


Τα θερμά του συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία του Λούη Τσάτουμα και ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Πελοποννησίων πολιτών για τη δεύτερη θέση που κατέλαβε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ζυρίχης, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης σε τηλεγράφημά του προς το Μεσσήνιο πρωταθλητή.

«Εύχομαι το παράδειγμά σου να εμπνεύσει τη νέα γενιά για διαρκή αγώνα, πείσμα και αποφασιστικότητα, αλλά και σεβασμό στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι» τονίζει τέλος ο κ. Τατούλης.

Διαβάστε περισσότερα... "Δ.Τ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου «Θερμά συγχαρητήρια στο Λούη Τσάτουμα» "

Απαγωγή 14χρονης - Aνθρωποκυνηγητό με τον απαγωγέα


Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένα κορίτσι 14χρονών απήχθη το πρωί της Δευτέρας από την οδό Λείκων, λίγα μόνο μέτρα από το κέντρο της Καλαμάτας.

Αμέσως στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας σήμανε συναγερμός, αποτέλεσμα της κινητοποίησης ήταν το μεσημέρι η 14χρονη να εντοπιστεί από άνδρες του Λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν επιβιβαστεί με τον απαγωγέα της σε καράβι με προορισμό την Κω και ενδεχόμενος το νησί να αποτελούσε ενδιάμεσο σταθμό.
Αμέσως οι άνδρες του Λιμενικού κράτησαν το κορίτσι ενώ υπήρξε ανθρωποκυνηγητό με τον απαγωγέα που κατάφερε να ξεφύγει.

Η 14χρονη είναι καλά στην υγεία της και θα επιστρέψει στην Καλαμάτα, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται και το "Θάρρος" θα σας ενημερώσει για όποια εξέλιξη.

Πηγή: tharrosnews.gr
Διαβάστε περισσότερα... "Απαγωγή 14χρονης - Aνθρωποκυνηγητό με τον απαγωγέα"

Με φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους ξεκίνησε η χρονιά στην Δόξα Μεγαλόπολης (photos&video)


Η κάμερα του Arcadia Portal βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο δημοτικό γήπεδο Μεγαλόπολης όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας της Δόξας ενόψει του νέου πρωταθλήματος και της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2014-2015.

Οι στόχοι και οι φιλοδοξίες τις διοίκησης και των ποδοσφαιριστών της Δόξας είναι την νέα  αγωνιστική σεζόν η ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω και να  φτάσει στην κορυφή και την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από αρκετά χρόνια.

Το υπάρχον ροστερ καθώς και οι μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν να  γίνουν  συγκλίνουν  στο γεγονός πως η ομάδα της Μεγαλόπολης έχει το ταλέντο και την ποιότητα να πρωταγωνιστήσει την νέα σεζόν  και να πραγματοποιήσει πορεία ανάλογη πρωταθλητισμού.

Ο Πέτρος Καλαντζής επέστρεψε στο πάγκο των κυανομπλέ  και θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας της Μεγαλόπολης. Το παρών στην πρώτη της Δόξας  έδωσαν και τα 5 νέα μεταγραφικά αποκτήματα  με την διοίκηση και τους παλιούς  ποδοσφαιριστές της ομάδας να τους υποδέχονται ιδιαίτερα θερμά.

Το πρόγραμμα προπόνησης περιελάμβανε τρέξιμο, ασκήσεις με την μπάλα και μίνι διπλό στο μισό γήπεδο χωρισμένο σε τρία γκρουπ ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται  να συνεχιστούν οι προπονήσεις με έμφαση την φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών  και την τακτική και στις 28 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο φιλικό τεστ της ομάδας της Μεγαλόπολης.

Μάλιστα η μεταγραφική ενίσχυση της Δόξας δεν σταματά εδώ με την διοίκηση να είναι σε προχωρημένες επαφές με παίχτη έκπληξη και η  προαναγγελία της νέας μεταγραφής που ετοιμάζουν στην Μεγαλόπολη έχει στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το έμψυχο δυναμικό της ομάδας δίνοντας ακόμη μια ποιοτική λύση στα χέρια του Πέτρου Καλαντζή .
Διαβάστε περισσότερα... "Με φιλοδοξίες και υψηλούς στόχους ξεκίνησε η χρονιά στην Δόξα Μεγαλόπολης (photos&video)"

Συνελήφθη 42χρονη με πλαστό χαρτονόμισμα στην Τρίπολη


Συνελήφθη, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου το μεσημέρι, στην Τρίπολη γυναίκα η οποία έχει στην κατοχή της παραχαραγμένο χαρτονόμισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα έχει πάγκο στην λαϊκή αγορά. Όπως η ίδια δήλωσε στις αστυνομικές αρχές το χαρτονόμισμα αυτό της το έδωσαν. Στη συνέχεια επειδή  ήταν φθαρμένο, παρουσιάστηκε στη τράπεζα και ζήτησε από τον τραπεζικό υπάλληλο να της το αλλάξει.

Κατά τον έλεγχο γνησιότητας ο υπάλληλος αντιλήφτηκε ότι το χαρτονόμισμα ήταν πλαστό.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, μία καθώς η 42χρονη ημεδαπή,  προσκόμισε σε τράπεζα ένα χαρτονόμισμα των -50- ευρώ, το οποίο όπως προέκυψε ήταν αμφιβόλου γνησιότητας και το οποίο κατασχέθηκε.

Όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες ενός τέτοιου φαινομένου καθώς η τράπεζα έχει στην κατοχή της μηχάνημα το οποίο αναγνωρίζει τα πλαστά χαρτονομίσματα.

Διαβάστε περισσότερα... "Συνελήφθη 42χρονη με πλαστό χαρτονόμισμα στην Τρίπολη"

Παιδοκτόνος: Με απειλούσε ότι θα μου σκοτώσει και τα 7 εγγόνια!


Να δικαιολογήσει την πράξη του επιχειρεί ο 75χρονος που πυροβόλησε τον 39χρονο γιο του - Το θύμα φέρεται ότι το Πάσχα έδεσε τους γονείς του και βιντεοσκόπησε τον ξυλοδαρμό τους - «Με τον κώδικα τιμής του, νιώθει ότι έτσι έπρεπε να κάνει», είπε ο δικηγόρος του 75χρονου - Ο πα-τέρας και η μητέρα πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.


Ρεπορτάζ από το www.protothema.gr, το γιατί σήκωσε την καραμπίνα και σκότωσε με τρεις πυροβολισμούς τον 39χρονο γιο του επιχειρεί να εξηγήσει ο 75χρονος παιδοκτόνος ο οποίος ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο 75χρονος και η 67χρονη σύζυγός του ζούσαν ένα οικογενειακό δράμα καθώς ο 39χρονος τους χτυπούσε, τους απειλούσε και τους ζητούσε χρήματα. Είχε φτάσει, μάλιστα, σύμφωνα με τον συνήγορο του 75χρονου να απειλεί ότι θα σκοτώσει και τα επτά εγγόνια της οικογένειας, τα παιδιά, δηλαδή, των τριών αδερφών του. Το Πάσχα, συμπλήρωσε ο δικηγόρος, είχε φτάσει στο σημείο να τους δέσει, να τους χτυπήσει και να βιντεοσκοπήσει όλα όσα έκανε.

Από την πρώτη στιγμή είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι οι γονείς-δράστες και ο γιος-θύμα είχαν οικογενειακές διαφορές με την πλευρά των γονιών να υποστηρίζει ότι ο 39χρονος ζητούσε το σπίτι στο Άστρος Κυνουρίας, όπου και συνέβη το τραγικό περιστατικό, αλλά και χρήματα από τις συντάξεις τους.

Στην αστυνομία ο 75χρονος κατέθεσε ότι πριν από οκτώ χρόνια είχε πάει στην τοπική Εισαγγελία ζητώντας μέτρα προστασίας από τις βιαιοπραγίες του γιου του.

Ο πατέρας και η μητέρα του θύματος, που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή Ναυπλίου, πήραν νέα προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη.

Διαβάστε περισσότερα... "Παιδοκτόνος: Με απειλούσε ότι θα μου σκοτώσει και τα 7 εγγόνια! "

Μαχαίρωσε τον πατέρα του έπειτα από καυγά


Αιμόφυρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον ίδιο του τον γιο έπειτα από έντονη λογομαχία.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με πληροφορίες του Iliaoikonomia.gr, έμενε με την σύζυγό του στον δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ατταλείας και Ζαϊμή. Όπως έγινε γνωστό, από κατοίκους της περιοχής, ο ηλικιωμένος φέρεται να χτυπήθηκε από τον 35χρονο γιο του που διέμενε στην ίδια πολυκατοικία στον πρώτο όροφο, έπειτα από μεγάλο καυγά που είχαν.

Συχνά, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, πατέρας και γιος έρχονταν σε έντονες λογομαχίες μεταξυ τους.

Η Aστυνομία έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο όπου συνέλαβε τον 35χρονο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος είχε τις αισθήσεις του κατά την μεταφορά του με το ασθενοφόρο.

Οι αρχές ερευνούν το σπίτι ακόμα και το πεζοδρόμιο με τον δρόμο σε μια προσπάθεια να ρίξουν φως στην όλη υπόθεση.
Διαβάστε περισσότερα... "Μαχαίρωσε τον πατέρα του έπειτα από καυγά"

ΕΛ.ΑΣ.: 159 απόπειρες αυτοκτονίας μέσω… ίντερνετ


Συνεχίζεται η ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα σε 24ωρη βάση για τον εντοπισμό χρηστών διαδικτύου που εκδηλώνουν πρόθεση αυτοκτονίας μέσω ίντερνετ.

Από την αρχή του έτους, η Διεύθυνση Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  απέτρεψε συνολικά 159  περιπτώσεις πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου 38 εκ των οποίων το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 μέχρι και 12-8-2014.

Σε όλες τις περιπτώσεις προηγήθηκε επικοινωνία με τους διαχειριστές του ιστοτόπου, όπου πραγματοποιούνταν η επίμαχη ανάρτηση. Έπειτα από την ψηφιακή ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών κάθε περίπτωσης, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του εκάστοτε κατόχου της επίμαχης σύνδεσης του διαδικτύου.

Στη συνέχεια, με την άμεση συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων εντοπίστηκαν τα άτομα που προέβησαν στις αναρτήσεις με περιεχόμενο αυτοκτονικού ιδεασμού.

Ιδίατερα επικίνδυνες περιπτώσεις
Σε δεκαπέντε περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά των εμπλεκομένων ατόμων σε εφημερεύουσες ψυχιατρικές κλινικές, ενώ σε οχτώ περιπτώσεις, εκ των οποίων τρεις τον τελευταίο μήνα, κρίθηκε αναγκαία η παραμονή των ατόμων σε αυτές για νοσηλεία. Σε τέσσερις περιπτώσεις τα εμπλεκόμενα άτομα μεταφέρθηκαν σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση στα εφημερεύοντα νοσοκομειακά ιδρύματα, κατόπιν κατάποσης ποσότητας χαπιών, και παρέμειναν σε αυτά για νοσηλεία.

Σε 14 περιπτώσεις, προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα άτομα διέμεναν στο εξωτερικό και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές μέσω της Interpol.

Συγκεκριμένα, δύο περιπτώσεις εκδήλωσης πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου σημειώθηκαν στην Κύπρο, τρεις στη Γερμανία, δύο στην Ιταλία και από μία σε Αυστρία, Αγγλία, Ισλανδία, Μολδαβία, Ολλανδία, Κροατία και Γαλλία.
ΠΗΓΗ :moriasnews
Διαβάστε περισσότερα... "ΕΛ.ΑΣ.: 159 απόπειρες αυτοκτονίας μέσω… ίντερνετ"

Κορώνη:Ο πατέρας πνίγηκε 6 μήνες μετά το θάνατο της συζύγου του


Ο θάνατος του το Σάββατο στην Κορώνη οφείλεται, σύμφωνα με τη νεκροψία, σε πνιγμό – Η εξάχρονη που έμεινε μόνη επί ώρα σε ακυβέρνητο σκάφος έχει δύο ακόμα αδερφάκια

Μια πρωτοφανής οικογενειακή τραγωδία κρύβεται πίσω από την υπόθεση του θανάτου ενός 50χρονου το απόγευμα του Σαββάτου στην Κορώνη και την περιπλάνηση της εξάχρονης κόρης του επί ώρες σε ακυβέρνητο σκάφος.

Το άτυχο κοριτσάκι και τα δύο αδέρφια του έχασαν πριν από έξι μήνες τη μητέρα τους και από το Σάββατο έμειναν πλέον ορφανά μετά τον θάνατο του 50χρονου πατέρα τους από πνιγμό σύμφωνα με τη νεκροψία.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη ΝΕΡΙΤ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο 50χρονος όταν μεταφέρθηκε στην ακτή από διερχόμενο σκάφος που τον εντόπισε στο νερό, ήταν ακόμα ζωντανός και ψέλλιζε τη φράση «το παιδί, το παιδί…».

Η περιπέτεια στη θάλασσα για το 6χρονο κορίτσι τελείωσε όταν λουόμενοι εντόπισαν το φουσκωτό σκάφος στην περιοχή «Αγίας Τριάδας» Κορώνης.

Το κοριτσάκι σε κατάσταση σοκ παρελήφθη από οικείους του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους.
ΠΗΓΗ :moriasnews
Διαβάστε περισσότερα... "Κορώνη:Ο πατέρας πνίγηκε 6 μήνες μετά το θάνατο της συζύγου του"

Ξεκίνησε η έκθεση και το πανηγύρι της Τεγεάς – Δείτε φωτο και βίντεο!


Τα εγκαίνια της 44ης Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας έγιναν το βράδυ της Πέμπτης στην Επισκοπή. Η τελετή των εγκαινίων έγινε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την παραμονή της Παναγίας, στις 14 Αυγούστου.

Την ίδια μέρα ξεκίνησε και η εμποροπανήγυρη.
Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 21 Αυγούστου.

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014 αρχικά τελέστηκε Μέγας Εσπερινός, ακολούθησε λιτάνευση της Εικόνας της Παναγίας, τα εγκαίνια της 44ης Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας και τέλος έγινε κέρασμα στον Προαύλιο χώρο της Οικοκυρικής Σχολής.

Ο Πρόεδρος του Τεγεατικού Συνδέσμου Κώστας Αθανασόπουλος μίλησε για μία παράδοση των 131 χρόνων και τόνισε ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες για τη συντήρηση του Ναού της Παναγίας της Επισκοπής. Επίσης, είπε ότι στόχος για το άμεσο μέλλον είναι η αναβάθμιση του κτιρίου της Οικοκυρικής Σχολής.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης μίλησε για τη στήριξη του Δήμου στην εμποροπανήγυρη και στην έκθεση.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση μίλησε για τον αναγνωρισμένο ρόλο της έκθεσης και του πανηγυριού, ενώ θύμισε την αντίδρασή του όταν τέθηκε θέμα συρρίκνωσης της διάρκειας τους.

«Το πανηγύρι της Τεγέας για εμάς ήταν μία πρώτη μορφή κοινωνικοποίησης» είπε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης και δήλωσε τη στήριξη του διότι αποτελεί το δείγμα γραφής της παράδοσης. Και υπογράμμισε ότι υπερασπίζεται με όλες του τις δυνάμεις ότι οι εκδηλώσεις αυτές είναι δεμένες με τον Τεγεατικό Σύνδεσμο.

Ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Αρκαδίας Ανδρέας Λυκουρέντζος μίλησε για ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός και συνεχάρη τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες για τη συμμετοχή τους.

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής είπε ότι ευελπιστούμε του χρόνου θα έχουμε ένα νέο πανηγύρι όπως αρμόζει σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Ενώ είπε ότι στο μέτρο που του αναλογεί να είναι αρωγός ο Περιφερειάρχης στην προσπάθεια που θα γίνει να σταματήσει η ανομία που επικρατήσει μέχρι σήμερα.

ΠΗΓΗ:kalimera-arkadia

Διαβάστε περισσότερα... "Ξεκίνησε η έκθεση και το πανηγύρι της Τεγεάς – Δείτε φωτο και βίντεο! "

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες


Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες για την αποστολή απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με δήθεν χορήγηση δανείων, σε μεγάλο αριθμό χρηστών του διαδικτύου

Οι δράστες με τα μηνύματα αυτά υπόσχονται στους παραλήπτες, δήθεν άμεσα και εύκολα, χορήγηση δανείων, ακόμα και μεγάλων χρηματικών ποσών, με χαμηλό επιτόκιο και γρήγορη χρηματοδότηση
Τα μηνύματα έχουν ως σκοπό να πείσουν, με απατηλό τρόπο («ψάρεμα»), τους πρόθυμους και ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούν την χορήγηση χρημάτων ή δανείου, να αποστείλουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρηματικά ποσά

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της προληπτικής δράσης της για την αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών, ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου, ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έξαρση αποστολής απατηλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μεγάλο αριθμό χρηστών του διαδικτύου.
Με τα μηνύματα αυτά οι άγνωστοι δράστες προσπαθούν να εξαπατήσουν τους παραλήπτες, ώστε να τους αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και χρηματικά ποσά.
Ειδικότερα, οι δράστες μέσω των ανωτέρω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόσχονται στους χρήστες του διαδικτύου δήθεν, άμεσα και εύκολα, την χορήγηση δανείων, ακόμα και μεγάλων χρηματικών ποσών, με χαμηλό επιτόκιο και γρήγορες διαδικασίες χρηματοδότησης.
Μάλιστα στα μηνύματα αυτά, ως στοιχεία επικοινωνίας που δίδονται, υπάρχει μόνο μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ δεν δίδεται ποτέ η διεύθυνση της υποτιθεμένης φυσικής έδρας τους, κινητά ή σταθερά τηλέφωνα, ή κάποιο άλλο στοιχείο επικοινωνίας.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επισημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα δεν προέρχονται σε καμία περίπτωση από πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχής πιστώσεων, ειδικά αδειοδοτημένες για αυτό και ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου, ότι αυτού του είδους τα μηνύματα έχουν ως σκοπό να πείσουν, με απατηλό τρόπο («ψάρεμα»), τους πρόθυμους και ανυποψίαστους που αναζητούν την χορήγηση χρημάτων ή δανείου, να αποστείλουν:
·         είτε τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα (ταυτότητα, διαβατήριο, αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) κ.τ.λ.), για να τα χρησιμοποιήσουν περαιτέρω για κακόβουλους σκοπούς,
·         είτε προσωπικά τους οικονοµικά δεδοµένα (αριθµούς τραπεζικών λογαριασµών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ numbers), αριθµούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ)
·         είτε να ζητηθεί να προκαταβάλουν αρχικά  ένα ποσό, προκειμένου υποτίθεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκταμίευσης του δανείου. Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση ζητούν τα χρηματικά ποσά να αποστέλλονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων και όχι μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει και προτρέπει τους χρήστες του διαδικτύου ότι δεν πρέπει να ανταποκρίνονται και να απαντάνε σε ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των οποίων ζητούνται προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Επίσης, να μην αποστέλλουν ποτέ προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία των συναλλαγών τους, μέσω μίας κοινής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail).
Επιπρόσθετα, οι χρήστες του διαδικτύου συνιστάται να μην ανοίγουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), για την προέλευση ή τον αποστολέα των οποίων δεν είναι βέβαιοι. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι τα ηλεκτρονικά μηνύματα άγνωστης προέλευσης που περιέχουν συνημμένα αρχεία και περισσότερο αυτά με κατάληξη .exe, .pif, ή .vbs.
Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογα περιστατικά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα... "Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες "